Meer informatie over meedoen

Waarom registreren?
De Jeruzalemkerk heeft als wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amsterdam alle leden van de Protestantse Kerk van Nederland in haar bestand. Iedereen die gedoopt is of belijdenis heeft gedaan in een protestantse gemeente, en ingeschreven staat op een adres in de wijk van de Jeruzalemkerk (ruwweg stadsdeel De Baarsjes en Bos en Lommer) komt automatisch in dit ledenbestand.

Dit ledenbestand is echter niet goed bruikbaar om alle betrokkenen in beeld te krijgen. Verschillende mensen in de gemeente hebben namelijk een andere of geen kerkelijke achtergrond. Bovendien zijn er ook PKN leden die in de wijk van de Jeruzalemkerk wonen maar die betrokken zijn bij een andere gemeente of aan hun lidmaatschap een andere invulling willen geven. Daarom is het belangrijk om via registratie in kaart te brengen wie als deelnemer of belangstellende betrokken wil zijn bij de Jeruzalemkerk.

Registreren en dan?
Ieder die zich registreert als deelnemer of belangstellende ontvangt de wekelijkse infomail en is zo op de hoogte van het kringwerk, alle activiteiten en de wekelijkse diensten. Jaarlijks ontvangt iedereen een activiteitengids. Bij registratie kun je aangeven of je een abonnement op het gemeenteblad Drieklank op prijs stelt. Drieklank verschijnt maandelijks en geeft vanuit onder andere de leiding uitgebreide informatie over ontwikkelingen in de gemeente.

Van belangstellende naar deelnemer
Belangstellenden krijgen informatie over (aanstaande) introductiecursussen en mogelijkheden om je geloof te verdiepen. Vanzelfsprekend hopen we dat deze mogelijkheden jouw betrokkenheid bij de gemeente vergroten.
Je kunt als belangstellende altijd besluiten om deelnemer te worden. Voor een aantal (leidinggevende) taken in de gemeente, bijvoorbeeld het leiden van een kleine groep, stellen we de voorwaarde dat je deelnemer bent.
Voor een benoeming als ouderling of diaken is het nodig belijdend lid van de PKN te zijn.