Zondag 21 mei 2017
10:00 uur Ds. Bas van der Graaf - audio afspelen beluister deze dienst (82.9 Mb)

Zondag 28 mei 2017
10:00 uur Ds. Elsbeth Gruteke-Vissia
Heilig Avondmaal

Het leesrooster reikt ons voor deze zondag een tekst uit Johannes 17 aan. We lezen vaker in de Bijbel dat Jezus bidt of zich terugtrekt om te bidden. Vandaag in Johannes 17 horen we ook wt hij bidt. Het is een gedeelte dat het Hogepriesterlijk gebed wordt genoemd. Ontroerend is het om te lezen dat Jezus de mensen die Hem volgen, en die Hij achter moet laten op aarde, voorlegt en overdraagt aan God. Een beetje zoals ouders dat kunnen doen die opschrijven waar de oppas van hun kinderen allemaal op moet letten, maar dan nog veel diepgaander. Over die zorg van Jezus voor ons, en over zijn gebed om eenheid, denken we na Het blijft niet bij denken, we mogen ook de zorg van de Heer voor ons proeven en ervaren door met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.