Geschreven door:
Op:
december 1, 2021
Deel:

Advent is in de geschiedenis van de kerk altijd een periode geweest van ontregeling. Profeten vertellen met schrille stemmen dat het niet goed gaat met de wereld, ook niet met het volk van God. Profeten zijn ontregelaars bij uitstek, stellen kritische vragen bij onze gewoontes, tradities, ingesleten verwachtingspatronen.

Misschien is de meest ontregelende vraag van Advent wel: geloof ik het zelf eigenlijk nog dat waar zal worden wat God belooft? Zijn de woorden van profeten herinneringen aan kinderlijke idealen waarvan we weten dat ze onhaalbaar zijn, maar die we vanuit een soort nostalgie elk jaar met de kerstspullen van zolder halen?

Als de engel bij Maria komt en zegt dat zij zwanger zal worden van een kind dat de wereld redden zal, dan zegt zij: hoe zal dat mogelijk zijn? Hoe dan? Dat is een goede vraag voor Advent. Advent vieren is je laten storen door Gods liefde die sterker blijkt te zijn dan onze onmogelijkheden.

Richard Saly

Gerelateerd

Aswoensdag: 2 maart

Aan het grote feest van Pasen gaat een periode van veertig dagen vooraf (de zondagen worden niet meegeteld) waarin christenen […]

Bidden voor de crisis in Oekraïne

“Laten we samen in gebed gaan voor alle mensen die zo zwaar lijden in deze situatie. Heer, ontferm U over […]

Gebed bij de oorlog in Oekraïne

Lof zij U, Christus, Heer der heren en Koning der koningen. Tot U roepen wij: Beteugel het geweld. Blokkeer de […]

'Doomscrolling'

‘Doomscrolling’. Ik had er nog nooit van gehoord maar ik blijk het met enige regelmaat te doen. Dat je op […]

Jaarthema: '...met open armen...'

We zaten binnen. De winkels, theaters, kroegen en kerken waren dicht. De tijd leek soms wel stil te staan. De […]

Een volleerde blinde...

Ik loop van huis naar mijn werkkamer in Westerwijk. Onderweg luister ik naar de app “Prayer as you go.” Het […]