Bidden is praten met God de Vader. Bidden kan op allerlei manieren. Alleen of in een groepje, in de stilte of juist door te roepen, via voorgeschreven gebeden of juist met je eigen woorden en gevoel. In de bijbel wordt zowel smeken, roepen, belijden en gedenken als manieren genoemd om met God te praten. Wij mogen met al onze vragen, zorgen, gedachten en pijn komen bij God, zo staat het bijv. in Fillipenzen 4: 6:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Op allerlei momenten wordt er door mensen in onze gemeente gebeden, omdat wij geloven dat gebed wezenlijk is voor het persoonlijk geloof en voor het leven van de gemeente

Heb je vragen over het gebed of zou je willen dat er voor jou gebeden wordt? Stuur een e-mail.

Hieronder lees je meer over de verschillende manieren waarop we in onze gemeente bidden met elkaar en voor elkaar;

Gebed in de gemeente

Als gemeente bidden we met elkaar in de kerkdienst, maar ook in kleinere groepjes of gebeds-triades (drie mensen die samen regelmatig bij elkaar komen om intensief met elkaar op te trekken en voor elkaar te bidden). Ook is er in veel huiskringen van onze gemeente gelegenheid om met elkaar te bidden.

Tijdens de kerkdiensten doen wij ook voorbede voor elkaar, voor onze kerk, voor onze buurt, onze stad, ons land en de wereld. Voorbede is een gebed voor een ander of anderen. Als wij voorbede doen, bepleiten we als het ware de zaak van anderen in deze wereld bij onze God en Vader. In het doen van voorbede spreken wij onze verlangens uit naar God om in te grijpen in situaties of in het leven van mensen – waar dan ook ter wereld. We mogen met alles wat ons hoog en diep zit, altijd terecht bij onze God.

Als je een situatie weet waarvoor je graag voorbede zou willen doen of je kent een vriend, familielid of gemeentelid waarvoor je graag voorbede zou willen vragen, neem dan vooral even contact met ons op via gebed@jeruzalem-kerk.nl.

Persoonlijke voorbede

De persoonlijke voorbede, ook wel het “ministrygebed” genoemd, is een vorm van samen bidden, waarbij twee mensen bidden voor een derde persoon. Het is een vorm van gebed waarin er extra aandacht wordt gegeven aan de vervulling met Gods Heilige Geest. Ons verlangen in het gebed is dat God alle ruimte krijgt om tot ons te spreken als Zijn geliefde kinderen. Tijdens de persoonlijke voorbede zijn er momenten van stilte waarin we luisteren naar wat God door Zijn Heilige Geest wil zeggen.

Misschien ben je geraakt door iets wat in de kerkdienst gebeurde? Of moet je een grote beslissing nemen in jouw leven? Wil je graag een zegen ontvangen? Wil je iets tegen God zeggen of belijden? Of je nu twijfelt, dankbaar bent, je zorgen maakt, verdrietig bent of juist vol van hoop en vrolijkheid….God verlangt niets liever dan dat we Hem alles toevertrouwen wat er in ons leven speelt.

Na elke ochtenddienst is er voorin de kerkzaal gelegenheid om voor jezelf te laten bidden door leden van het gebedsteam. Zij willen graag met jou bidden en zullen altijd in vertrouwen omgaan met wat je met hen deelt. Voel je vrij om op hen af te stappen!

Als je nog wat meer te weten wilt komen over hoe wij in onze gemeente omgaan met persoonlijke voorbede, kann je dit onderwijs lezen.