Wij bidden als gemeente in de kerk, maar komen ook in kleinere groepen samen om te bidden. Het gemeentegebed is een vorm van gebed waarbij een groep gemeenteleden in de kerk of digitaal samenkomt. Zij bidden samen voor de kerkdienst begint voor dingen die op dat moment spelen in de gemeente, de buurt en om een zegen te vragen over de kerkdienst.