Het pastoraat is er voor ieder die behoefte heeft aan een luisterend oor. We staan open voor wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Als vrijwilliger, ambtsdrager of beroepskracht hebben wij geleerd om te luisteren. Wij zijn er voor jou, zoeken met jou naar verheldering van je situatie en begeleiden je op je levensweg.

Bruinleren Bijbel

Persoonlijke gesprekken

Een persoonlijk gesprek met een van de leden van het pastoraal team.

Bidden met Bijbel

Geestelijke begeleiding

Bij geestelijke begeleiding staan jouw levensvragen centraal.