Op Witte Donderdag zit Jezus met zijn discipelen aan het avondmaal. Hij pakt het brood, breekt het en zegent het. Hij zegt erbij: ‘Dit is mijn lichaam, verbroken voor jullie.’ De tekenen van brood en wijn laten zien dat Jezus zichzelf helemaal aan ons geeft. Bij het uitdelen aan de discipelen geeft hij een opdracht mee: ‘doe dit steeds opnieuw om Mij te gedenken.’ Dit doen we elke keer als we aan het heilig avondmaal gaan.

We vieren ongeveer zes keer per jaar het heilig avondmaal. Door mee te doen aan het avondmaal belijd je je geloof in Jezus Christus voor God en de gemeente.