Wil je de Jeruzalemkerk financieel steunen? U kunt uw bijdrage via uw bank overboeken. Via IBAN nummer NL59 INGB 0004757390 t.n.v. ‘Protestantse Gemeente inzake Jeruzalemkerk‘. 

De Jeruzalemkerk is als onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van de belasting af getrokken kunnen worden, onder de daarvoor geldende voorwaarden. Als je de ANBI-status na wilt zoeken op de site van de Belastingdienst: kerk en diaconie vallen onder de ‘groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland’. 

Geven aan collecte-doelen

Via het scannen van onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon kunt u uw financiële gift overmaken voor de collecte-doelen van de diaconie. Voor financiële steun aan de Jeruzalemkerk gaat onze voorkeur uit naar een gift via ons IBAN-nummer. Via de QR-code zullen 24 cent kosten per transactie in rekening worden gebracht.

Actie Kerkbalans 2023

Om als kerk een plek van betekenis te blijven voor mensen in Amsterdam, vragen wij u traditiegetrouw in januari/februari om uw financiële bijdrage. Geef voor uw Jeruzalemkerk! Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023, uw adres en Jeruzalemkerk. Of ga naar protestantsamsterdam.nl/doneren/. Of maak gebruik van de machtigingskaart die u achter in de kerk vindt.

Geef voor je kerk! Geef aan Kerkbalans!