De Jeruzalemkerk telt een groep van ongeveer twintig tieners van twaalf tot negentien jaar die in verschillende groepen bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten, te leren van elkaar en het geloof met elkaar te delen. Omdat we de tieners belangrijk vinden in de gemeente hebben we een speciale tienerwerker. Zij organiseert samen met het team van de tienerclubleiding activiteiten voor de tieners.

Voor de tieners in onze kerk zijn er verschillende activiteiten dit seizoen. Er is een tienerclub, tienerkerk, een 16+ groep en een 18+ groep. Zo leren leeftijdsgenoten elkaar kennen en bouwen we samen aan relaties binnen de gemeente. Lees hieronder meer over de tieneractiviteiten. Alle tieners zijn welkom! Voor meer info over het jeugdwerk, of om je op te geven, mail de jeugdouderling Femke op fvdrest@yahoo.com

Tienerclub

Voor de tieners van twaalf tot zestien jaar is er tienerclub. Iedere twee weken komen de tieners bij elkaar in het eigen tienerhonk van het wijkgebouw Westerwijk. De avonden zijn op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. De tieners spelen een spel, doen een speurtocht, kijken samen een film of hebben een thema-avond over bijvoorbeeld bidden. De tienerclub doet mee aan stedelijke en landelijke PKN activiteiten zoals Sirkelslag en de Paaschallenge. Ook houden de tieners jaarlijks een schaats-sponsoractie voor de sponsorkinderen. 

Tienerkerk

Eén keer per maand komen we met de tieners samen tijdens de kerkdienst. Dit noemen we de tienerkerk. Tijdens de tienerkerk komen er korte, aansprekende thema’s ter sprake en wordt er uit de Bijbel gelezen. Het is een leuke manier om leeftijdsgenoten te ontmoeten en laagdrempelig met de Bijbel bezig te zijn. Zie de agenda voor de exacte data.

16+ groep

De tieners van zestien tot negentien jaar komen iedere maand op zaterdagavond bij elkaar voor een inhoudelijke avond of activiteit. 

18+ groep

De 18+ jongeren komen een keer per maand samen om met elkaar het leven te vieren en te delen. Soms wordt er een thema besproken. Er is ook tijd voor een spelletje.