Dopen is een feest!

De doop is een belangrijk ritueel binnen de Protestantse Kerk. Je kunt gedoopt worden als kind, maar ook op ieder ander moment in je leven.

Wij dopen

  • uit dankbaarheid voor het wonder van de geboorte
  • om te beloven een kind op te voeden in de christelijke geloofstraditie
  • als teken van het verbond van God met mensen
  • om een kind of volwassene deel te laten uitmaken van de wereldwijde christelijke gemeenschap

Dopen op zondag

Een doopdienst vindt in de Jeruzalemkerk over het algemeen plaats op zondagmorgen in het midden van de gemeente. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen. In de Jeruzalemkerk is er ook de mogelijkheid in de nacht voor Pasen te laten dopen. Dopen in de paasnacht deden de eerste christenen al rond het begin van onze jaartelling.

Dopen met water

Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Mensen kunnen opbloeien, maar ook kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, de naam van elk mensenkind is geborgen in de palm van Gods hand.

Kinderdoop

Kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt en delen zo in de beloften en woorden van God en in het leven in Zijn gemeente. Kinderen worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God wil een hemelse Vader voor Zijn kinderen zijn. Jezus Christus wil de Redder van Zijn kinderen zijn en hen alles vergeven wat tussen hen en God in staat, of komt te staan. De Heilige Geest wil hen vervullen, zodat de liefde voor God steeds sterker wordt.

Volwassendoop

Je kunt gedoopt worden als je als kind opgedragen bent, een christelijke opvoeding hebt gehad en je Jezus persoonlijk hebt leren kennen. Hetzelfde geldt als je zonder christelijke achtergrond tot geloof bent gekomen.

De volwassendoop gaat gepaard met het doen van belijdenis. Je legt dan openbaar getuigenis af van je geloof naar aanleiding van een aantal geloofsvragen.