Wij zijn in oktober gestart met het Umoja-programma. Tijdens dit programma van Tearfund leren wij van de kerken in Afrika hoe we als kerk met beide benen in de buurt kunnen staan. Om daar herstel en opbouw mogelijk te maken.

Herstel met God, jezelf, de ander en de aarde.

Het woord ‘umoja’ komt uit het Swahili en staat voor samen en eenheid. Je zou het kunnen zien als een werkwoord, aan relaties moet je immers altijd blijven werken. Het idee van ‘umoja’ vond zijn oorsprong in Kenia en Oeganda. Rond de eeuwwisseling begonnen verschillende kerken in deze landen een andere manier van leven, werken en naar zichzelf kijken te ontwikkelen. Zij wilden als kerk ontdekken welke mogelijkheden God hen gaf, zonder zich hierbij afhankelijk te maken van anderen.

Zo werden mensen vanuit het geloof gestimuleerd om te kijken hoe zij persoonlijk konden helpen. Problematiek werd zo door de hele gemeenschap aangepakt. De aanpak bleek succesvol, gemeenschappen begonnen te veranderen, mensen kwamen uit hun spiraal van armoede en durfden hun stem te laten horen tegen onrecht.

Het umoja principe helpt inmiddels kerken vanuit de hele wereld om met beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt.

Ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar, kunt leven.

Wij hopen met het Umoja-programma mensen uit de gemeente en mensen uit de buurt bij elkaar te brengen. Zodat wij elkaar beter kunnen leren kennen, elkaar kunnen helpen en mogen herstellen met elkaar.