Wij geloven dat God in Jezus Christus heel dichtbij ons is gekomen. Door het sterven en op staan van Jezus geloven we dat wantrouwen, schuld en dood niet zullen overwinnen. Wij geloven in een leven vol vertrouwen, waarin vergeving gevraagd en gegeven wordt, met hoop op een nieuwe wereld: Gods Koninkrijk op aarde.

Jezus nodigt ons uit om Hem beter te leren kennen en Hem in ons dagelijks leven te volgen. Door zijn Geest is er vernieuwing en verandering in onze levens mogelijk. Bij Jezus Christus is altijd hoop!

De Jeruzalemkerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam en maakt deel uit van de Protestantse Kerk van Nederland. Wij hebben nauwe banden met City to City Amsterdam. Dit is een beweging van Amsterdamse kerken die zich inzetten voor de groei van de kerk in onze stad.

Kruis met Bijbel

Missie en visie

Wij zijn samen de Jeruzalemkerk

Christeljik kruis

Gebed

Bidden voor elkaar en met elkaar

Bijbel open op tafel

Pastoraat

Wij luisteren naar jou en bieden je begeleiding

Brandende kaarsen

Diaconie

De diaconie zet zich in vanuit onze gemeente in voor anderen.