Diaconie is dienstbaar zijn aan anderen uit liefde tot God. Vanuit onze gemeente zetten we ons in binnen onze eigen gemeente, in de buurt en in de stad. Bijvoorbeeld voor gemeenteleden of buurtgenoten die in moeilijke omstandigheden leven. Dit werk wordt gecoördineerd door de diakenen.

In de buurt en stad

De diakenen stellen zich op de hoogte van en zijn zo mogelijk betrokken bij ontwikkelingen in de buurt, door samenwerking met het stadsdeel en andere welzijnsorganisaties in de buurt. We bieden hulp aan mensen die op onze weg komen en onze zorg nodig hebben.

In de gemeente

Binnen de gemeente leven we mee en geven we aandacht aan gemeenteleden in moeilijke omstandigheden. Gemeenteleden die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben, kunnen bij de diaconie terecht voor verschillende vormen van hulp. Voor meer informatie: diaconie@jeruzalem-kerk.nl