Bidden is praten met God de Vader. Bidden kan op allerlei manieren. Alleen of in een groepje, in de stilte of juist door te roepen, via voorgeschreven gebeden of juist met je eigen woorden en gevoel. In de bijbel wordt zowel smeken, roepen, belijden en gedenken als manieren genoemd om met God te praten. Wij mogen met al onze vragen, zorgen, gedachten en pijn komen bij God, zo staat het bijv. in Fillipenzen 4: 6:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Op allerlei momenten wordt er door mensen in onze gemeente gebeden, omdat wij geloven dat gebed wezenlijk is voor het persoonlijk geloof en voor het leven van de gemeente

Heb je vragen over het gebed of wil je dat er voor jou of een ander gebeden wordt? Stuur een e-mail.

Hieronder lees je meer over de verschillende manieren waarop we in onze gemeente bidden met elkaar en voor elkaar;

Bidden met Bijbel

Persoonlijke voorbede

Persoonlijke voorbede is bidden voor anderen in de kracht van Gods Heilige Geest

Kring mensen houden handen vast

Gebed in de gemeente

Tijdens het gemeentegebed bidden we samen, voor en namens de gemeente.

Brandende kaarsen

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat heeft als doel om jouw relatie met God te versterken.