Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat binnen de eigen gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Er kunnen tijden zijn dat je wilt groeien in die relatie met Hem, maar dat je merkt dat er blokkades zijn. Misschien moet je vergeving vragen voor zonden, of heb je moeite om iemand anders te vergen. Ook kunnen er bepaalde gedachten of dwangmatigheden zijn waar je vanuit je verleden mee rond loopt en die je blokkeren om God in Zijn liefde dichtbij te laten. Je kunt op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken, of je wordt misschien gehinderd door kwade machten.

Het verschil met het gebruikelijke pastoraat is dat er veel meer ruimte wordt ingeruimd voor stilte en gebed. Als we met elkaar bidden, zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij beloofd heeft in ons midden te zijn met Zijn Heilige Geest. Juist in de stilte kan er veel gebeuren. De Heilige Geest kan verborgen pijn naar boven brengen of inzichten geven over wortels van trauma’s waar we soms mee rondlopen.

Dit betekent niet, dat er ‘heel wat met je mis moet zijn’ om gebedspastoraat aan te vragen. Het verlangen om dichter bij Jezus te leven, en meer van Zijn karakter in je dagelijkse leven te zien, kan een prachtige aanleiding zijn om Gebedspastoraat te vragen in onze gemeente.

Neem vooral contact op als je meer wilt weten over gebedspastoraat via gebed@jeruzalem-kerk.nl.