Als gemeente bidden we met elkaar in de kerkdienst, maar ook in kleinere groepjes of gebeds-triades (drie mensen die samen regelmatig bij elkaar komen om intensief met elkaar op te trekken en voor elkaar te bidden). Ook is er in veel huiskringen van onze gemeente gelegenheid om met elkaar te bidden.

Tijdens de kerkdiensten doen wij ook voorbede voor elkaar, voor onze kerk, voor onze buurt, onze stad, ons land en de wereld. Voorbede is een gebed voor een ander of anderen. Als wij voorbede doen, bepleiten we als het ware de zaak van anderen in deze wereld bij onze God en Vader. In het doen van voorbede spreken wij onze verlangens uit naar God om in te grijpen in situaties of in het leven van mensen – waar dan ook ter wereld. We mogen met alles wat ons hoog en diep zit, altijd terrecht bij onze God.

Als je een situatie weet waarvoor je graag voorbede zou willen doen of je kent een vriend, familielid of gemeentelid waarvoor je graag voorbede zou willen vragen, neem dan vooral even contact met ons op via gebed@jeruzalem-kerk.nl.