Als gemeente willen wij samen met elkaar, mensen uit ons netwerk en mensen uit de buurt de vrede van Jezus Christus (her)ontdekken en beleven. Wij geloven in het wonder van Zijn opstanding en het offer dat Hij heeft gegeven. In alles wat wij doen willen wij ons richten op het versterken van de relatie met Jezus, met onszelf, met elkaar en met de hele schepping.


Plek om God te ontmoeten

De Jeruzalemkerk wil een plaats vormen waar je tot rust kunt komen en je thuisvoelt. De samenkomsten van onze gemeente nodigen uit om God te ontmoeten. We willen een gemeente zijn waar ruimte is om na te denken over de rol van God in ons leven. Waar geloofsvragen gesteld kunnen en mogen worden. 

Verbonden in diversiteit

Onze gemeente is een diverse gemeente. Er komen leden van alle leeftijden, met verschillende opvattingen en gedachten. Wij willen elkaar telkens opnieuw leren kennen en betrokken zijn en blijven bij elkaar. Tegelijkertijd willen wij als kerk openstaan voor nieuwe leden en geïnteresseerden, zodat iedereen zich welkom voelt en opgenomen voelt in onze gemeente.

Hierin is zorg dragen voor elkaar, het pastoraat, voor ons ook erg belangrijk. Om de onderlinge verbondenheid te versterken willen wij meer activiteiten gaan organiseren, buiten de kerkdiensten en de gesprekskringen.

Missionair werk

We willen werken aan onze beschikbaarheid als kerk in de wijk. We willen openstaan voor mensen in ons eigen netwerk (buurt, werk) en verlangen ernaar dat meer mensen Jezus Christus en zijn vrede leren kennen. We richten ons daarom op missionaire activiteiten waarin gemeenteleden en mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse kerstviering voor de buurt en de kerstspeurtocht voor de kinderen. Door de organisatie van laagdrempelige activiteiten trekken wij meer niet-gemeenteleden aan. We willen daarom meer soortgelijke activiteiten organiseren in de wijk.