In de Jeruzalem kerk willen we graag een warme gemeenschap van mensen die omzien naar elkaar en waar iedereen zich welkom en gezien voelt. Dat omzien naar elkaar noemen wij in de kerk ook wel “pastoraat”. Samen willen we betrokken zijn op elkaar, met elkaar optrekken en het leven met elkaar op allerlei manieren delen. Dit doen we onder andere door met elkaar koffie te drinken na de diensten en elkaar daar te ontmoeten, lid te zijn van bijvoorbeeld een huiskring, een cursus te volgen, betrokken te raken in een activiteit, enz.

Daarnaast is er in de gemeente een pastoraal team aanwezig. Dit is een groepje mensen dat graag voor iedereen die dat nodig heeft een luisterend oor wil bieden. De leden van het pastorale team zijn vrijwilligers of beroepskrachten met pastorale ervaring en kennis. Ook onze predikant maakt deel uit van het pastoraal team.

Wij zijn er voor jou, en zullen altijd in volstrekte vertrouwelijkheid omgaan met wat je ons wilt toevertrouwen. Hieronder lees je meer over wat wij als pastoraal team kunnen betekenen voor jou.

Persoonlijke gesprekken

Ga je door een moeilijke periode in je leven? Iedereen kent hoogte -en dieptepunten. Het is belangrijk dat je hier niet alleen doorheen gaat, maar hier met mensen over kan praten. Wij willen jou een luisterend oor bieden in de vorm van een persoonlijk gesprek. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, of meerdere gesprekken over een langere periode.

Deze gesprekken kunnen plaatsvinden in ons kerkgebouw of bij jouw thuis, maar het kan bijv. ook tijdens een wandeling of via (video)bellen. Je mag hierin zelf altijd aangeven wat je prettig vindt. De gesprekken kunnen gaan over levensvragen, relatieproblemen, het geloof, twijfel, onzekerheid, zorgen, angsten, depressieve gevoelens, ziekte en rouw.

De coördinatoren van het pastorale team kunnen jou helpen om de juiste gesprekspartner binnen het pastoraal team te vinden. 

Annelie van der Hoef en Jan Cornell Berger zijn als ouderlingen voor het pastoraat ook het primaire aanspreekpunt van ons pastoraal team. Je kan hen vinden in onze app, hen aanspreken tijdens de koffie, of contact opnemen via email voor het aanvragen van een pastoraal gesprek. Wees welkom!

Geestelijke begeleiding

In ons leven maken we voortdurend keuzes, klein en groot. Soms staan we hierin bijna op de automatische piloot. Andere keren kunnen deze keuzes ons onzeker maken. In die onzekerheid kunnen er allerlei vragen op komen; Wat wil ik eigenlijk? Wat maakt mij gelukkig? Wat past bij mij? Wie ben ik? Wat is mijn roeping? Hoe speelt God een rol in mijn leven? Wat is de zin van mijn leven?

Deze vragen zijn volstrekt niet vreemd. We herkennen ze allemaal van tijd tot tijd. Bij geestelijke begeleiding staan specifiek die “levensvragen” centraal. Het gaat hierbij om jouw zoektocht. In begeleidende gesprekken met jou proberen we om jouw vragen te verhelderen en te verdiepen, en om aandacht te vragen voor Gods beloften en Zijn plek in jouw bestaan. De begeleiding bestaat meestal uit meerdere gesprekken.

Een periode van Geestelijke begeleiding kan veel impact hebben op jouw leven. Je hoeft niet gelovig te zijn om aan een traject van geestelijke begeleiding te beginnen.

Neem contact op met Richard Saly, de predikant van onze gemeente, voor meer informatie hierover.

Gebedspastoraat

Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat binnen de eigen gemeente, met als doel het versterken van de relatie met God. Er kunnen tijden zijn dat je wilt groeien in die relatie met Hem, maar dat je merkt dat er blokkades zijn. Misschien moet je vergeving vragen voor zonden, of heb je moeite om iemand anders te vergen. Ook kunnen er bepaalde gedachten of dwangmatigheden zijn waar je vanuit je verleden mee rond loopt en die je blokkeren om God in Zijn liefde dichtbij te laten. Je kunt op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken, of je wordt misschien gehinderd door kwade machten.

Het verschil met het gebruikelijke pastoraat is dat er veel meer ruimte wordt ingeruimd voor stilte en gebed. Als we met elkaar bidden, zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij beloofd heeft in ons midden te zijn met Zijn Heilige Geest. Juist in de stilte kan er veel gebeuren. De Heilige Geest kan verborgen pijn naar boven brengen of inzichten geven over wortels van trauma’s waar we soms mee rondlopen.

Dit betekent niet, dat er ‘heel wat met je mis moet zijn’ om gebedspastoraat aan te vragen. Het verlangen om dichter bij Jezus te leven, en meer van Zijn karakter in je dagelijkse leven te zien, kan een prachtige aanleiding zijn om Gebedspastoraat te vragen in onze gemeente.

Neem vooral contact op met ons voor meer informatie of het aanvragen van gebedspastoraat.