Kind gedoopt met water

Doopdiensten

Hoe wordt de doop in de Jeruzalemkerk uitgevoerd?

Avondmaalsdiensten

Hoe vieren wij het Heilig Avondmaal?

Brandende kaarsen

Diensten rondom Kerst

Geniet van onze kerstviering in de Jeruzalemkerk

Kruis met Bijbel

Diensten rond Pasen

Hoe wordt Pasen gevierd in de Jeruzalemkerk?

hemel

Hemelvaart

Alles wat je wilt weten over Hemelvaart.

Pinkstervuur

Pinksteren

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest op aarde.

Bidden met zon en natuur

Biddag en dankdag

Wat vieren we met biddag en dankdag?