Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Eigenlijk hoort bij Pasen ook Goede Vrijdag. Op deze vrijdag werd Jezus gekruisigd, maar hier eindigt het verhaal niet. Na drie dagen stond Hij op uit de dood. Dit is een gebeurtenis met een grote betekenis: er is leven na de dood. Jezus heeft een weg geopend naar een leven na dit leven.

Stille week

Inmiddels kennen we als Jeruzalemkerkgemeente de traditie om in de Stille week op verschillende momenten bij elkaar te komen: op Witte Donderdag, Goede Vrijdag (tweemaal) en Stille Zaterdag (in de Paaswake).

Op Witte Donderdag denken we terug aan de laatste avondmaaltijd die Jezus met zijn leerlingen heeft gevierd. Jezus vierde met zijn leerlingen het Joodse Paasfeest: de bevrijding uit Egypte. Jezus gaf toen aan brood en wijn een nieuwe betekenis. Hij gaf ermee aan dat zijn dood iets moois zou bewerken. Voorafgaand aan de maaltijd waste Jezus de voeten van zijn leerlingen als teken van zijn bereidheid te dienen. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht elkaar te dienen. Op Witte Donderdag vieren we in de kerk het heilig avondmaal.

Op Goede Vrijdag denken christenen terug aan het sterven van Jezus aan het kruis op Golgotha. Het is een dag van verdriet omdat Jezus gestorven is vanwege het kwaad in de wereld en onze zonden. Het is een goede dag omdat aan het kruis de onmetelijke liefde van Jezus voor deze wereld duidelijk werd.

De naam Stille Zaterdag verwijst naar de stilte van het graf waarin Jezus gelegen heeft. Op de avond van Stille Zaterdag vindt de eerste dienst van Pasen plaats: in een donkere kerk wordt het licht van de brandende Paaskaars binnen gebracht. Het licht van Christus, die is opgewekt uit de dood, begint te stralen in deze wereld. Jezus leeft! Vroeger was de Paasnacht het moment waarop nieuwe gelovigen gedoopt werden. Ook in de Jeruzalemkerk worden op Stille Zaterdag mensen gedoopt.

Paaszondag

Op de derde dag nadat Jezus in het graf gelegd is, wordt hij uit de dood opgewekt. God laat in Jezus het leven overwinnen op de dood. Omdat Jezus de dood heeft verdragen en overwonnen is voor ieder die gelooft in hem nieuw leven mogelijk. Leven voorbij de grenzen van de dood.

Met alle christenen wereldwijd wordt op Paaszondag dit grote feest in alle uitbundigheid gevierd. ‘De Heer is opgestaan!’

Ben je benieuwd wat Pasen voor jou kan betekenen? Kom dan naar de Jeruzalemkerk.