Tijdens Hemelvaart ging Jezus naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Jezus beloofde dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zal sturen om gelovigen te helpen en hen kracht te geven in hun geloof. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest op aarde.

Wat betekent Pinksteren?

Op de eerste pinksterdag zaten volgens de Bijbel enkele gelovigen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden verspreidden. Op dat moment wisten ze dat God hun de Heilige Geest had geschonken. Dit noemen we het neerdalen van de Heilige Geest. Plots konden de volgelingen in allerlei vreemde talen praten en vertelden ze iedereen over Gods grote daden. 3000 mensen werden overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk, wat wordt gezien als het ontstaan van de kerk.

Pinksteren in de Jeruzalemkerk

In de Jeruzalemkerk wordt Pinksteren gevierd in een kerkdienst op zondagochtend. In deze dienst wordt stil gestaan bij de kracht van de Heilige Geest in ons leven. Wil je hier meer over weten? Kom dan naar de Jeruzalemkerk.