Lees meer over hoe onze gemeente georganiseerd is. Wie is onze predikant, welke werkers zijn actief binnen de Jeruzalemkerk en wie vormen de kerkenraad?

Leden van de Jeruzalemkerk voorin de kerk

Predikant en werkers

Ontmoet onze predikant en werkers

Kerkenraad

Wat doet de kerkenraad en wie zitten erin?