Binnen onze gemeente zijn veel gemeenteleden actief in allerlei verschillende commissies. Het is de taak van de kerkenraad om aan al deze commissies leiding te geven en overzicht te houden. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen en de predikant.

De kerkenraad komt minimaal zes keer per jaar samen om te overleggen over de gang van zaken in de gemeente. Wat ging er goed in de afgelopen periode? Wat is er nodig voor de komende tijd? De vergaderingen worden geopend met bijbelstudie en gebed om de leiding van de heilige Geest.

Elke vier jaar stelt de kerkenraad vast wat de missie en visie van de Jeruzalemkerk is. Hoe ziet de opdracht en de roeping van de Jeruzalemkerk voor de komende jaren eruit en welke koerswijzigingen zijn nodig door veranderingen in de samenleving? Dit resulteert in een vernieuwd beleidsplan.

Wij stellen ons voor

De leden van de kerkenraad stellen zich aan u voor!