Francine Francke | Ouderling-voorzitter

Ik ben ruim 25 jaar met veel plezier lid van de Jeruzalemkerk. Voor mij is de Jeruzalemkerk een belangrijke plaats waar ik steeds geïnspireerd en geholpen word om het geloof in mijn dagelijks leven een plaats te geven. Ik ervaar de kerk ook als een warme en open gemeenschap van mensen die met elkaar meeleven. Een kerk waar ook mijn man en tienerjongens met veel plezier komen. Ik zet mij er dan ook graag voor in, als voorzitter van de kerkenraad, dat de organisatie goed blijft lopen en dat wij ons blijven bezinnen op hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd in Amsterdam.


Kerkenraadslid Catherine

Catherine Volgenant | Ouderling Kerkrentmeester

In het dagelijks leven werk ik als universitair docent en tandarts-onderzoeker bij ACTA, de tandheelkunde faculteit van de UvA en de VU.

In de kerkenraad mag ik de functie van ouderling-kerkrentmeester vervullen, met als aandachtsgebied gebouwbeheer en verhuur.

Als kerkenraadslid vind ik het mooi dat we met elkaar een bijdrage proberen te leveren aan de opbouw van de gemeente in Amsterdam en dat we in de Jeruzalemkerk regelmatig inspirerende tekenen van hoop zien. 


Kerkenraadslid Femke

Femke Schuddebeurs van de Rest – Jeugdouderling

Ik ben Femke Schuddebeurs van de Rest, getrouwd met Richard Schuddebeurs. Wij komen als gezin sinds 2002 in de Jeruzalemkerk. We hebben drie opgroeiende tieners.

In het dagelijks leven ben ik docent biologie op een middelbare school in Amsterdam. In de Jeruzalemkerk ben ik jeugdouderling, omdat ik me graag wil inzetten voor de kinderen en tieners, zodat zij ook mogen proeven van Gods grote liefde.


Jan Cornell Berger – Pastoraal ouderling

Ik werk voor een webdesign bureau in Amsterdam als support engineer en security/privacy officer.

Als ouderling voor het pastoraat wil ik meewerken om onze gemeente een gemeenschap te maken waar er voor iedereen een plek is. Ik doe dit werk samen met Annelie – we sturen het pastorale team van onze gemeente aan en zijn contactpersoon voor de kringen. Daarnaast willen we speciaal oog hebben voor nieuwe leden en betrokkenen in onze gemeente, en willen we zorgen dat jij je welkom voelt bij ons!


Kerkenraadslid Truus

Truus Oudshoorn, Diaken

Ik werk bij een thuiszorgorganisatie als wijkziekenverzorgende.

Ik ben diaken sinds september 2019 en ben beschikbaar om mijn medemens in of buiten de kerk te ondersteunen waar nodig.

Wat ik mooi vind is dat ik in de Jeruzalemkerk mee mag helpen aan het bouwen van Gods Koninkrijk.


Kerkenraadslid Ronald

Ronald den Uijl, Diaken

Ik ben getrouwd met Nienke, vader van twee prachtige dochters en werk met veel plezier bij de afdeling servicediensten bij een gespecialiseerd ziekenhuis in Amsterdam.

Sinds 2018 ben ik diaken, waarbij dienen, delen en betrokken zijn kernwoorden zijn.

Door hier samen met de gemeente invulling aan te geven proberen we iets te kunnen betekenen voor de buurt van onze kerk of in de buurt waar we wonen. 


Sophia Henriques – Ouderling scriba

Sinds 2011 ben ik, samen met mijn man, lid van de Jeruzalemkerk. Het is een plek waar God zich laat
ontmoeten en waar we als gemeente samen zoeken naar Zijn plan met ons en deze wereld. Graag
zet ik mij in voor deze kerk.

Als scriba verzorg ik het secretariaat. Daarbij horen de post, de agenda, de voorbereiding en
verslaglegging van de kerkenraadsvergaderingen.

In het dagelijks leven ben ik als neuropsycholoog/hoogleraar actief in wetenschappelijk onderzoek.